Koninklijke_NBA_06-PE-uur_HR6cm_PMS7460cWonen, zorg en welzijn, wie zorgt voor wat?

Hoe ondersteun je het welbevinden van zelfstandig wonen?


Met de decentralisatie ligt de verantwoordelijkheid voor wonen en zorg, in combinatie met welzijn, leefbaarheid en ontmoeting, vooral bij de gemeente. Kwetsbare mensen wonen langer zelfstandig en zij moeten hun zorg/ondersteuning en de woning apart regelen. De Woningwet, die per 1 juli 2015 gewijzigd is, versterkt deze beweging. Hierin is geregeld dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken met elkaar kunnen maken, onder andere over wonen en zorg. De gemeenten krijgen onder andere de taak om ouderen en mensen met een beperking beter voor te lichten over de mogelijkheden die er zijn.

Log in with your credentials

Forgot your details?